អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេច Lockdown បិទផ្សារសាំហាន់ (ផ្សារធំទួលសង្កែ)ដែលស្ថិតនៅ សង្កាត់ទួលសង្កែទី១ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ នៅយប់ថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១

អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេច Lockdown បិទផ្សារសាំហាន់ (ផ្សារធំទួលសង្កែ)ដែលស្ថិតនៅ សង្កាត់ទួលសង្កែទី១ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ នៅយប់ថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១៕

Loading...